Close
Honoris a.s. Hostivická 12/7, 155 21 Praha 5
Po - Pá 8:00 - 16:30

FAQ

Nabíječka nezačne nabíjet.

Pokud se při napojení na baterii po 2 minutách nabíječka přepne do Standby režimu (zelená kontrolka napájení začne blikat), nabíječka nedetekovala baterii. Nabíječka začne nabíjet, pokud má baterie více než 2V. Zkontrolujte tedy, zda není baterie příliš vybitá.
Baterie je v pořádku a nabíječka přesto nespustí dobíjení. Zkuste nabíječku na jiné baterii. Jestli nabíjení nezačne, obraťte se na prodejce.

Mám EFB baterii, jaký zvolit režim?

Baterie EFB je olověná baterie s volným elektrolytem. Pro potřeby Start/Stop vozidel je vnitřní konstrukce baterie upravena tak, aby lépe snášela namáhání v těchto vozidlech. Baterie typu EFB se tedy dobíjí klasickým režimem Auto (14,4V).

Jaký zvolit režim pro baterii GEL nebo AGM?

Pokud se jedná o baterii typu GEL je vhodné baterii klasickým režimem 14,4V. Pro dobíjení baterie typu AGM je vhodné zvolit režim AGM nebo vločka (podle typu nabíječky), kde je zvýšené dobíjecí napětí 14,7V.

Můžu nabíjet lithiovou baterii klasickou nabíječkou?

Lithiová baterie se nesmí dobíjet nabíječkou na olověné baterie. Nabíjecí křivka pro olověné baterie není vhodná pro lithiové. Pokud budete dobíjet lithiovou baterii nabíječkou na olověné, můžete baterii nenávratně poškodit. Zde jsou vhodné nabíječky pro Lithiové baterie

Tlačítko MODE nereaguje/nepřepíná.

Nabíječka má pravděpodobně závadu, kontaktujte svého prodejce pro vyřízení případné reklamace. Pokud nemůžete najít doklad o koupi, obraťte se na výhradního dovozce Honoris a.s.

Můžu nabíjet baterii přímo ve vozidle?

Baterie lze pomocí nabíječek CTEK dobíjet přímo ve vozidle a není potřeba baterii vyjmout z vozu. Výrobce doporučuje zápornou (černou) svorku připojit na kostru vozidla.

Lze použít režim Recond na baterie ve vozidle?

Ano. Režim Recond je možný použít ve vozidle, nabíječky mají omezovač na maximální napětí a tím nemůže dojít k poškození elektroniky vozidla.

Jak často používat režim Recond?

Režim Recond je doporučeno použit maximálně 2x do roka nebo po hlubokém vybití baterie.

Krok 8 nabíječka MXS 5.0

Krok 8 u nabíječek MXS 5.0 je dlouhodobá údržba. Tento krok se sepne po 10 dnech bez odpojení z kroku 7.

Můžu použít režim Recond na AGM, GEL nebo EFB baterii?

Režim Recond odstraňuje problém rozvrstvení elektrolytu, kdy v baterii je elektrolyt ve spodní části baterie hustší než ve vrchní. AGM a GEL baterii díky své vnitřní konstrukci tento problém eliminují naopak díky jejich konstrukci může režim Recond tyto baterii poškodit! Režim Recond lze používat pouze u baterií s volným elektrolytem, kam patří i baterie typu EFB.

Nabíječka se hřeje.

Pokud nabíječka pracuje na maximální výkon s nejvyššími proudy (Krok 3 – BULK) může dojít k jejímu vyššímu zahřátí. To může nastat, pokud byla baterie hluboce vybitá, díky tomu zůstává nabíječka v této zátěži delší dobu. Tato situace může nastat i tehdy, pokud k nabíječce připojíte baterii s vyšší než doporučenou kapacitou, tím se prodlužuje chod v kroku 3.

Nabíječka bzučí.

Nabíječka může začít lehce bzučet, pokud nabíječka dodává nízký proud během dobíjení, například v kroku 4, kdy dochází ke snižování dobíjecího proudu a také v kroku 7 kdy nabíječka dodává také nízký proud. Tento zvuk vydává elektronika nabíječky při transformaci na nízký proud. Tento jev nemá žádný negativní vliv na nabíječku nebo na dobíjenou baterii. Jedná se o běžný jev.

Po zapojení nesvítí žádné kontrolky.

Zkontrolujte, jestli je zásuvka pod proudem.
Pokud ano a nabíječka stále nesvítí, obraťte se na prodejce s reklamací.

Nemám doklad o koupi a chci reklamovat.

Na nabíječky XC 0.8, XS 0.8, MXS 3.8 – MXS 7.0, Time To Go, Start/Stop, Powersport, M200, M300, M15 a M25 je 5 let záruka. Ostatní nabíječky mají standardní záruku 2 roky. Pokud ztratíte doklad o koupi obraťte se na výhradního dovozce Honoris a.s. (odkaz kontakty). Podle sériového čísla lze dohledat, kdy byla nabíječka vyrobena a podle toho posoudit, zda je stále v záruce. Sériové číslo lze najít buď na krabici od nabíječky nebo na zadní straně nabíječky. Při kontaktování dovozce mějte toto číslo nachystané.

Rozdíl mezi MXS 5.0 a MXS 5.0 new

Než byla na trh uvedena nová verze nabíječky MXS 5.0 (new) byla na ke koupi pouze nabíječka MXS 5.0 s černým tlačítkem MODE. Po uvedené nové verze MXS 5.0 (s červeným tlačítkem MODE) byl k nabíječce přidán přídomek new, aby bylo rozlišeno o kterou verzi nabíječky se jedná, jelikož byli u prodejců k dostání obě verze.Momentálně je k dispozici pouze novější verze MXS 5.0 (červené tlačítko MODE), která je občas u prodejců stále označována jako new.