Close
Honoris a.s. Hostivická 12/7, 155 21 Praha 5
Po - Pá 8:00 - 16:30

Baterie je během života vystavena různě dlouhým a různě hlubokým vybíjecím cyklům, což vždy způsobí určitou disbalanci. Pravidelná údržba slušnou nabíječkou je tedy pro baterii velmi zdravá a to i v případě že vám dobíjecí soustava vozidla či stroje funguje dokonale.

Etalonem v oboru automatických nabíječek řízených procesorem se již před léty stala švédská firma CTEK. Nabíječky zkonstruované původně pro legendární baterie OPTIMA se brzy ukázaly jako velmi vhodné pro všechny olověné akumulátory. Ze tří způsobů nabíjení popsaných v redakčním článku v tomto čísle používají nabíječky CTEK kombinovanou metodu proměnlivého proudu i napětí. Cíl je přitom jasný: Co nerychlejší a zároveň šetrné dobití akumulátoru.

Procesor nabíječky CTEK komunikuje s baterií a volí postupně jednu z 8 nabíjecích fází tak aby baterii nejen „nakrmil“ co nejrychleji, ale zároveň ji dostal do nejlepší možné kondice. Vezměme je tedy popořádku:

 1. Desulfatace – čištění desek
  Metodou pulsního nabíjení se v této úvodní části nabíječka snaží o narušení krystalů síranu olovnatého usazených na deskách. Krystalická forma této sloučeniny za normálních okolností totiž není schopna účastnit se elektrochemických procesů nabíjení baterie, což snižuje celkovou kapacitu. Krystalky navíc ucpávají póry v aktivní hmotě desek (elektrod). Tím zpomalují reakci zejména při vybíjení. Baterie má tak i snížený startovací proud.
 2. Pomalý start – osahání baterie
  Během této fáze poskytne nabíječka maximální proud a pozvolna zvyšuje nabíjecí napětí. V krátkých přerušeních procesor dle poklesu napětí baterie zjišťuje, zda přijímá náboj. Tato fáze případně odhalí vadnou baterii.
 3. Hlavní nabíjení – na plný výkon
  Za maximálního proudu (dle typu a nastavení nabíječky 3,6A – 60A) nabíječka postupně navyšuje nabíjecí napětí až na hodnotu 14,4 V (pro režim AGM 14,7 V ). Nabíjení probíhá až do hodnoty 80% nabití kapacity baterie.
 4. Absorpce – klidnější závěr
  Po dosažení 80% zůstává napětí na vrcholné hodnotě 14,4V s tím, že pomalu klesá nabíjecí proud. Fáze končí 100% nabitím baterie.
 5. Analýza – výstupní kontrola
  Během této krátké fáze nabíječka testuje, zda baterie drží dosažené napětí. Pokud napětí padá, je baterie vadná a rozsvítí se chybová červená dioda.
 6. Rekondice – oživení unavené baterie
  Velmi důležitá funkce nabíječek CTEK, která umožní promíchání zvrstveného elektrolytu. Kombinace vysokého napětí 15,8V a malého proudu 1,5A způsobí mírné přebíjení a vývoj plynů na deskách. Stoupající bublinky plynu zajistí promísení hustšího elektrolytu u dna nádoby do celého objemu článku. Celá plocha desek je tak opět v provozu a baterie znatelně navýší svůj výkon. Tato fáze je volitelná a je vhodné jí pro jednu baterii použít maximálně 3x do roka. Při standardním režimu nabíječka fázi 6. přeskočí.
 7. Udržování – definitivně hotovo
  Nabíječka zůstává v provozu a na svorkách se drží udržovací napětí 13,6V.
 8. Pulzní udržování – dlouhodobá péče

Necháte li nabíječku připojenou na póly baterie, přepne se zpravidla po 10 dnech automaticky do úsporného režimu 8.

Žádné jiskry, žádný kouř

Všechny nabíjecí režimy včetně rekondice lze použít přímo na baterie instalované ve vozidle bez obav poškození elektroniky. Nezanedbatelné kouzlo inteligentního přístroje je též jeho praktická nezničitelnost. Vedle odolnosti proti prachu a vlhkosti jsou nabíječky CTEK chráněny i proti možným uživatelským přehmatům. Ať již se tedy obsluze podaří připojit nabíječku na opačné póly baterie, nebo dokonce propojit plus a mínus svorky nabíječky mezi sebou, přístroj se jednoduše nesepne a okamžitě zareaguje rozsvícením chybové kontrolky.

Nic není na věky, ale zkušenosti ukazují, že pravidelné kvalitní dobíjení prodlouží průměrnou životnost baterií minimálně na dvojnásobek.